Dømmeguide

8. juni 2016

Dette ser dommerne etter.

Dersom du ikke har erfaring fra skateboardkonkurranser og har meldt deg på til NORBNM, dersom du vurderer å melde deg på, eller dersom du skal være publikum, kan dette gi deg nyttig informasjon.

Dommerne
NORB stiller høye krav til erfaring og kompetanse til dommerne som skal dømme NORBNM. Dommerne har dømt flere konkurranser tidligere, og oftest har de erfaring med å dømme i NORBNM. Dommerne har i forkant av NORBNM samkjørt seg, slik at dommerne vurderer og arbeider som et team.
Det kan variere hvor mange dommere som dømmer ut fra de ulike grenene, størrelsen på arenaen og antallet deltagere. Men for å sikre at flere dommere er med på å vurdere og sikre at dømmingen blir rettferdig er det oftest 4 dommere, og aldri mindre enn 3 dommere. Det er vanlig at en av dommerne har rollen som hoveddommer. Hoveddommer har ansvar for å sikre god kommunikasjon, informasjonsflyt og kan ta avgjørelser dersom dommerne ikke kommer til enstemmig enighet.

Dommerne sitter oftest sammen og kan samsnakke underveis i konkurransen. Dommerne plasserer seg slik at de får utsikt over hele arenaen der utøverne skater.

Et run kan vare fra 1. min og opp til 3. min i grenen Street. I Miniramp/Bowl og stor rampe (Vert), er det vanlig med Jam-format (flere kjører etter tur i egen regi), som kan være fra 5 – 15 min. Dommerne og speaker gir informasjon tiden og formatet i forkant av konkurransen.

Hovedelementer i dømmingen
I forkant av en konkurranse der utøverne får gjennomføre mer en et run (løp), vil deltagerne bli informert om dommerne kun gir poeng for det beste runet, eller og disse blir slått sammen. Det er vanlig i NORBNM at det er det beste runnet, som er tellende ved rangering.

NORB er opptatt av at skateboard som aktivitet skal være i utvikling, og at skatekonkurranser skal være en arena for å synliggjøre utviklingen. For å sikre dette gir ikke dommerne noen bestemmelser om hvordan deltagere skal skate. Men det er noen retningslinjer dommerne følger, uten at disse skal være til hinder for at skateingen kan være kreativ og i utvikling.

Retningslinjer:

  • Dommerne vurderer og gir poeng for helhetsinntrykket av et run. Det betyr at dersom en ønsker en høy skår, holder det ikke å gjøre ett, eller noen helt få gode triks
  • Dommerne vurderer vanskelighetsgraden på triks som gjøres og gir høyere poeng for triks av høy vanskelighetsgrad.
  • Dommerne vurderer om deltageren viser at han/hun mestrer flere deler av anleggets elementer.
  • Dommerne vurderer og gir høyere poeng når skateingen fremstår som sikker og stødig.
  • Dommerne vurderer skaternes stil. Disse vurderingene er knyttet til skjønnsmessige vurderinger og er ofte tema for diskusjon i dommernes dialog.
  • Dommerne vurderer fart, høyde og mot og vurderer dette opp mot tekniske ferdigheter.


Forberedelse til deltagelse i NORBNM
I utgangspunktet skal ikke utøverne som deltar i en konkurranse konsentrere seg om dommerne. Som deltaker har en oftest nok med å konsentrere seg om å stå på skateboard. Men det er lurt å varme godt opp, vurdere egne ferdigheter opp mot anlegget og finne ut hva en kan få til i løpet av et run. Det er også lurt å vurdere hvordan en kan få vist frem mest mulig av sine ferdigheter i løpet av den tilmålte tiden en har til rådighet.

Etikk for dømming i NORBNM
Dommerne i NORBNM skal dømme objektivt ut fra det skateren presterer under selve konkurransen. Det betyr at dommere ikke skal la seg påvirke av kjennskap til utøvere, eller kjennskap til at utøvere kan prestere på høyere nivå enn det som fremkommer under konkurransen. Dommeretikken er tema i utvelgelse av dommere og gjennom gjennomføringen av konkurransen.

Skating og deltagelse i NORBNM, skal først og fremst handle om deltagelse, fysisk aktivitet og å dele felles opplevelse. Men når det konkurreres om landets gjeveste titler, pengepremier eller gaver og pokaler, er det klart at konkurranseelementet også får stor plass. Likevel ønsker ikke NORB å gi de yngste deltakerene status som taper. Dommeren avklarer derfor ut fra deltagerantallet et antall av de yngste deltagerne, som gis delt sisteplass, slik at ikke en ung deltaker blir stående på den siste plassen alene.