Pressekontakt og akkreditering


Presse og media som ønsker akkreditering til NORBNM sender e-post til: presse@norbnm.no.

Bestilt pressekort vil da ligge klart i akkrediteringen som vil finnes i arenaområdet. Presseansvarlig, som vil være tilstede under arrangementet, kan svare på spørsmål både før, under og etter arrangementet. Konkurransearenaen/coursen er lukket for alle som ikke har adgangskort, så akkreditering er nødvendig for å kunne bevege innenfor avsperret område.

Det vil være mulig for presse/media å finne all nødvendig informasjon, logos, bilder, videomateriell, nyheter, redaksjonelle saker på norbnm.no. Presse/media kan hente innhold/saker fra norbnm.no og linke til sine respektive hjemmesider. Ønskes bilder og artikler til printmedia så sendes dette i det enkelte tilfelle etter behov og avtale. Ved bruk av innhold og materiale fra norbnm.no forutsettes kildehenvisning. Ved behov for innhold, ta kontakt med redaksjon@norbnm.no.

Presseansvarlig for arrangementet er: Joakim Wang, mobil: 920 13802