Vi skal gå igjennom noen av de forskjellige sportene som har noe med rullende hjul å gjøre. Vi skal ta for oss Skateboard , Longboard og litt om Rulleskøyter.